เตา P110 :หจก.วงเวียน 22 แก๊ส

รายละเอียดสินค้า

เตา P110

เตาตัวใหญ่ใช้กับสุเหร่า , โรงงานที่ต้องการเตาใหญ่

หัวเตาวงนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 ซม.

หัวเตาวงกลางเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม.

หัวเตาวงในเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม.

ความยาวรวม 112 ซม.