เตาแก๊ส,เตาอินฟาเรด,เตาไฟฟ้า :หจก.วงเวียน 22 แก๊ส

เตาแก๊ส,เตาอินฟาเรด,เตาไฟฟ้า
เตาแก๊สกล่องเดี่ยว

เตาแก๊สกล่องคู่

เตาแก๊สมีชั้นเดี่ยว

เตาแก๊สมีชั้นคู่

เตาแก๊สตู้ 2 หัวเตา

เตาอินฟาเรดกล่องคู่

เตาคู่อินฟราเรดหน้ากระจกแบบฝัง

เตาปิ้งย่างอินฟาเรด

เตาไฟฟ้ากล่องเดี่ยว

เตาแก๊สขาโล่ง