FAQ

เตาตามบ้านที่เป็นลูกบิดเปิดปิดจะต้องใช้หัวปรับ Low (หัวปรับแรงดันต่ำ) อาจจะมีปุ่มเซฟตี้หรือเกจ์หรือตัวตั้งเวลาก็ได้  หัวปรับ Low จะมีลักษณะเหมือนจานบิน แป้นๆเตี้ยๆ

หัวปรับที่ใช้กับเตาลูกบิดตามบ้าน

เตาเร่งหรือเตาแม่ค้าจะต้องใช้หัวปรับ High (หัวปรับแรงดันสูง) อาจจะมีปุ่มเซฟตี้หรือเกจ์ก็ได้  หัวปรับ High จะมีลักษณะเหมือนภูเขา จะดูสูงๆ 

หัวปรับที่ใช้กับเตาเร่งหรือเตาแม่ค้า

ถ้าแก๊สรั่วหัวปรับเซฟตี้จะตัดแก๊สให้อัตโนมัติ

วิธีใช้: เปิดวาล์วถังแล้วกดปุ่มเซฟตี้  

วิธีปิด: ปิดวาล์วถัง


1. เตาโลว์อัตโนมัติลูกบิดเปิดปิดหรือเตาเร่ง (ถ้าคนชอบไฟแรง)

2. ถังแก๊ส

3. หัวปรับ (ถ้าเป็นเตาโลว์อัตโนมัติลูกบิดเปิดปิดใช้หัวปรับโลว์ แต่ถ้าเป็นเตาเร่งใช้หัวปรับไฮ)

4. สายยางโดยปกติจะยาว 1.5 ม. - 2 ม. ถ้าถังแก๊สไม่ไกลจากเตา

ในรูปเป็นเตาโลว์อัตโนมัติลูกบิดเปิดปิด ใช้หัวปรับโลว์


1. เตาแม่ค้าหรือเตาเหล็กหล่อ ที่นิยมที่สุดคือ เตา KB5

2. ขาตั้งเตามีเตี้ยกับสูง ในรูปคือเตี้ย

3. ถังแก๊ส

4. หัวปรับไฮ (แรงด้นสูง)

5. สายยางโดยปกติจะยาว 1.5 ม. - 2 ม. ถ้าถังแก๊สไม่ไกลจากเตา

6. ปืนจุดเตา


หม้อหุงข้าวแก๊สใช้กับหัวปรับโลว์ (แรงดันต่ำ)


ควรจะสูงอย่างน้อยสุด 72 ซม. เพราะถังปตท. 15 กก.หรือถังเวิลด์ 15 กก.สูง 66 ซม. อีก 6 ซม. เอาไว้เอียงถังตอนจะเอาถังออกมา ส่วนความกว้างและลึกของช่องตู้อย่างน้อยสุด 40 ซม. เพราะถัง 15 กก.เส้นผ่าศูนย์กลาง 34 ซม. เว้นช่องว่างข้างละ 3 ซม.ก็จะวางถังได้อย่างสบายๆ

แต่ถ้าคุณจะวางถังขนาดอื่น ก็กะความสูงช่องตู้จาก ความสูงถัง + 6 ซม.เป็นอย่างต่ำ

ตารางความสูงถังแก๊ส

ถังแก๊ส (หัวเกลียว)ความสูง (ซม.)
ถังปตท. 15 กก., ถังเวิลด์แก๊ส 15 กก.66
ถังเวิลด์แก๊ส 13.5 กก.60
ถังยูนิค 11.5 กก.58
ถังปตท. 7 กก. (ปุ๊กลุก)50

มีค่ะ

ได้ค่ะ  เราส่งของได้หลายวิธี แล้วแต่ความเหมาะสม

  • ทางขนส่ง
  • ทางไปรษณีย์ไทย
  • ทางพนักงานส่งของของเรา
  • ทาง Lineman

เปิดไฟแล้วหมุนวงปรับอากาศที่อยู่ปลายท่อเพื่อปรับให้อากาศเข้าพอดี ปรับจนไฟสีฟ้าไม่ลอย