LABOGAZ 206 :หจก.วงเวียน 22 แก๊ส

รายละเอียดสินค้า

LABOGAZ 206

อุปกรณ์ Labogaz 206 ให้ความร้อนแก่สารละลายในบีกเกอร์ Flasks และ หลอดทดลอง เป่าแห้งสี และวานิช ต้มกาว สามารถงอท่อเล็กๆได้

เหมาะกับการใช้งานทั่วไปในห้องแล็บ โรงเรียน ร้านจิวเวลรี่ ร้านแว่น และในงานฝีมือต่างๆ
  • อุณหภูมิของเปลวไฟ: 1100 °C
  • เผาผลาญ 55 กรัม/ช.ม.
  • น้ำหนัก 215 กรัม (ไม่ชั่งกระป๋องแก๊ส)
  • Output 760 W
  • ขนาด : ∅(เส้นผ่าศูนย์กลาง)100 mm สูง 200 mm
  • ใช้งานได้หลายรูปแบบ
  • ใช้กับแก๊สกระป๋องรุ่น c206
  • นำเข้าจากฝรั่งเศส


รูปและเนื้อเรื่องบางส่วนมาจาก www.campingaz.com